Tin cậy

AlcoDroid Alcohol Tracker

snah
2.13MB
Tải về
Tải về 3k - 5k
Phiên bản 2.37.04 3 tuần trước

Mô tả của AlcoDroid Alcohol Tracker

AlcoDroid is an alcohol consumption tracker, drinks diary and blood alcohol content calculator. AlcoDroid helps you get a better handle of what you drink and change your drinking habits. Optionally it also tracks costs of your drinks.

AlcoDroid also provides an estimate of your blood alcohol content (BAC) based on the drinks you've logged, plots your BAC development in a chart and indicates when you get below the legal limit or back to sobriety.

Widgets are available to display your current BAC on the home screen.

Named a Top Alcoholism App of 2015 in Healthline: http://www.healthline.com/health/addiction/top-alcoholism-iphone-android-apps

AlcoDroid also allows you to:
- show, edit and export your drink logbook
- chart your drinking habits daily, weekly or monthly
- display and export daily, weekly and monthly alcohol consumption statistics
- set your drinking goal (e.g. 21 standard drinks per week, SD/w) and see how your drinking matches the goal
- setup your own list of "drink presets" to log your drinks fast
- pin the most frequently used drinks to the main screen to log your drinks by two clicks
- share your status and BAC chart on Facebook, by e-mail etc

Supports US, imperial and metric units. Alcohol intake can be displayed in standard drinks (US, UK, CA, AU), grams or milliliters per week or day.

For feedback and support, visit AlcoDroid on Facebook.
AlcoDroid là một tracker tiêu thụ rượu, đồ uống từ sữa và nồng độ cồn trong máu tính. AlcoDroid giúp bạn có được một xử lý tốt hơn những gì bạn uống và thay đổi thói quen uống rượu của bạn. Tuy nhiên cũng theo dõi chi phí thức uống của bạn.

AlcoDroid cũng cung cấp một ước tính nồng độ cồn trong máu (BAC) dựa trên các thức uống mà bạn đã đăng nhập, các khu phát triển BAC của bạn trong một biểu đồ và chỉ khi bạn nhận được dưới mức giới hạn pháp lý hoặc quay trở lại tỉnh táo.

Widgets có sẵn để hiển thị BAC hiện tại của bạn trên màn hình chủ.

Được đặt theo tên một Top Alcoholism App của năm 2015 ở Healthline: http://www.healthline.com/health/addiction/top-alcoholism-iphone-android-apps

AlcoDroid cũng cho phép bạn:
- Hiển thị, chỉnh sửa và xuất khẩu đồ uống nhật ký của bạn
- Biểu đồ thói quen uống rượu của bạn hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng
- Hiển thị và xuất khẩu rượu hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng số liệu thống kê tiêu thụ
- Đặt mục tiêu uống của bạn (ví dụ như 21 ly tiêu chuẩn mỗi tuần, SD / w) và xem cách uống của bạn phù hợp với mục tiêu
- Thiết lập danh sách riêng của bạn "uống presets" để đăng nhập đồ uống của bạn nhanh chóng
- Pin các loại đồ uống thường xuyên nhất được sử dụng cho màn hình chính để đăng nhập đồ uống của bạn bằng hai lần nhấp chuột
- Chia sẻ trạng thái của bạn và BAC biểu đồ trên Facebook, bằng e-mail, vv

Hỗ trợ Mỹ, đế quốc và các đơn vị hệ mét. Uống rượu có thể được hiển thị trong đồ uống tiêu chuẩn (US, UK, CA, AU), gram hoặc mililít mỗi tuần hay ngày.

Đối với thông tin phản hồi và hỗ trợ, hãy truy cập AlcoDroid trên Facebook.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho AlcoDroid Alcohol Tracker

5
2
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0

Đánh giá AlcoDroid Alcohol Tracker

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên AlcoDroid Alcohol Tracker, hãy là người đầu tiên!

Cờ AlcoDroid Alcohol Tracker

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng snah
Cửa hàng snah 42.11k 12.48M

Thông tin APK về AlcoDroid Alcohol Tracker

Phiên bản APK 2.37.04
Khả năng tương thích Android 4.4+ (KitKat)
Lập trình viên pitimese


Tải về AlcoDroid Alcohol Tracker APK
Tải về